วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Balancing our life : 04500083

เนื้อหาคร่าวๆ.. โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ตามด้านล่างนี้คะ

Part 1 : สภาพสังคมในปัจจุบัน เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนในสังคมเมืองในยุคปัจจุบัน ที่ได้รับค่านิยมและวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามามากเกินไป จนเกินความพอดี ทำให้เกิดความอยากได้ อยากมี เพื่อการยอมรับในสังคม

- การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ

- บ้า Brandname

- ใช้รถยุโรปราคาแพง

- แฟชั่นต่างๆ

- การกิน ในร้านอาหารหรูๆ หรือกินอาหารฟาสต์ฟู้ด

- บ้านหลังใหญ่ๆ เงินเดือนและตำแหน่งสูง

ในขณะที่เมืองใหญ่เอง ก็ยังมีคนจนที่อาศัยอยู่มากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งของการดำเนินชีวิตในสังคม ที่แตกต่างกันอย่างสุดโต่ง

Part 2 : ตัวเรา

ให้ย้อนกลับมามองที่ตัวเราเอง ว่าจริงๆแล้วความต้องการที่แท้จริงของเราคืออะไร? อะไรคือความพอดีและสมดุล? โดยนำเสนอให้เปลี่ยนมุมมองความคิด และเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ โดยเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน

- การสำรวจตัวเอง ว่าเรามีวิถีชีวิตอย่างอะไร? อะไรที่จำเป็น? และอะไรคือสิ่งฟุ่มเฟือย?

- การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย : เพื่อให้รู้ว่าเราใช้เงินไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นอะไรบ้าง เมื่อเห็นปัญหาแล้ว เราก็จะสามารถรู้และบริหารจัดการเงินของเราได้ต่อไป

- การแต่งตัวและการใช้ชีวิต : เพื่อให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว เราไม่จำเป็นต้องตามกระแสแฟชั่นของสังคมมากขนาดนั้น เราสามารถแต่งตัวและใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง ในแบบที่เราเป็น หรือสามารถแต่งตัวได้ในราคาที่ไม่แพง แต่ก็สามารถดูดีได้เช่นกัน

- การปลูกผักสวนครัว : ผักสวนครัวสามารถปลูกได้ง่ายๆ แม้มีพื้นที่ไม่มาก เราก็สามารถรับประทานผักที่ปลอดสารพิษ และทำให้เราได้อยู่กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

- การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกาย

- การทำกิจกรรมกับครอบครัว : เช่น การออกกำลังกายร่วมกัน การทำอาหารร่วมกัน ไปทำบุญร่วมกัน เป็นต้น

- การใช้จักรยานแทนการใช้รถ : อาจจะเริ่มจากการปั่นจักรยานไปที่ใกล้ๆ เช่นไปซื้อของน่าปากซอย แทนการนั่งรถมอเตอร์ไซต์

- การใช้รถยนต์สาธารณะ : อาจจะเริ่มใช้รถสาธารณะในวันหยุด ที่ไม่เร่งรีบ สำรวจสิ่งรอบตัวให้มากขึ้น

- การทำความสะอาดบ้าน :

- การแยกขยะ : ประเภทขวด และกล่องนม โดยชี้ให้เห็นถึงช่องทางของการนำขยะนั้นไปรีไซเคิล

- การซ่อมแซมของที่ชำรุดหรือการประดิษฐ์สิ่งของการของเหลือใช้ : ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ดูเหมือนเป็นขยะเหล่านั้น เมื่อนำมาประดิษฐ์ และตกแต่ง ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

Part 3 : สังคม

เป็นการนำเสนอแง่มุมของคุณธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงการบริจาคของหรือการใช้เหลือเพื่อสังคมต่อไป

- ความมีน้ำใจต่อผู้อื่นในที่สาธารณะ : การลุกให้ผู้อื่นนั่งในรถสาธารณะ การช่วยคนชราหรือคนพิการ การเดินเข้าด้านในรถสาธารณะเพื่อให้ผู้อื่นสามารถขึ้นรถได้ ฯลฯ

- การบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับผู้ที่อยากไร้หรือขัดสน : ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเสื้อผ้า บริจาคกระดาษที่ใช้แล้วสำหรับคนตาบอด บริจาคเงินสำหรับมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

- ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น