วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประกาศเลื่อนส่งงาน Individual Project

เนื่องจากอาจารย์หลายท่านหลายวิชา นัดส่งงานในวันที่ 1 มีนาคม พร้อมๆ กัน เพื่อไม่ให้นักศึกษาชีวิตเศร้ามากเกินไป จึงขอประกาศเลื่อนวันส่งงานวิชา Individual Project จากวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป แต่นักศึกษาจะต้องติดค่า I ในวิชานี้ไปก่อน เพราะอาจารย์จะส่งเกรดไม่ทันวันที่ 5 มีนาคมครับ

อาจารย์อาวิน

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กำหนดส่งงาน

ขอให้นักศึกษาส่งงานที่เสร็จสมบูรณ์ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. ห้องเรียน ป.โท ภาคนิเทศศิลป์ โดยส่งผลงานดังนี้

1. ส่งงานจริงในห้องเรียน พร้อมนำเสนองานเป็นรายบุคคล (งานสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพประกอบ CI, Package ให้พิมพ์ หรือทำต้นแบบมาจริง งาน Animation หรือ Motion Graphic ให้ไรท์เป็น DVD ใส่กล่องมีปกมาให้เรียบร้อย 

2. โพสลงบล็อก
2.1 ขั้นตอนการทำงานตลอดภาคการศึกษา
2.2 ภาพของผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
2.3 เขียนสรุปว่าตลอดภาคการศึกษา ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม หรือมีการพัฒนาด้านใดบ้าง จากการเรียนในวิชานี้ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้างและมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

สำหรับคนที่เคยโพสไว้บ้างแล้ว รบกวนไปแก้ไขบทความของตัวเองในแต่ละครั้ง โดยให้แก้ชื่อบทความเป็นรหัส และชื่อ ตามด้วยขั้นตอนการทำงาน ณ ขณะนั้น เช่น 092 วสันต์ : Design Brief, 092 วสันต์: เรื่องย่อ, 092 วสันต์: Sketch ตัวละคร, 092 วสันต์: Sketch เลย์เอาท์หนังสือ เวลาอาจารย์ตรวจจะได้ไม่งงนะครับ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553