วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

04500054

NEUTRALLY NOW!
Casting ตัวละครที่มีรูปพรรณสัณฐานตรงกับตัวละคร
Model สิริพรรณ

สตอรี่บอร์ด พร้อมภาพ chapter จาก วีดีโอ
ปัญหาที่พบ คือ แสงไม่พอและไม่สมบูรณ์
ตามที่คาดคิดไว้ Blocking ของตัวละครยังไม่ดีพอ
ภาพอย่างละเอียดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น