วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประกาศเลื่อนส่งงาน Individual Project

เนื่องจากอาจารย์หลายท่านหลายวิชา นัดส่งงานในวันที่ 1 มีนาคม พร้อมๆ กัน เพื่อไม่ให้นักศึกษาชีวิตเศร้ามากเกินไป จึงขอประกาศเลื่อนวันส่งงานวิชา Individual Project จากวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป แต่นักศึกษาจะต้องติดค่า I ในวิชานี้ไปก่อน เพราะอาจารย์จะส่งเกรดไม่ทันวันที่ 5 มีนาคมครับ

อาจารย์อาวิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น