วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

087 ยศนันท์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1 หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยการสอบถามจากคนใกล้ตัวและญาติพี่น้อง
ได้ข้อสรุปว่าปัญหาหลักจากการนอกใจคือการอยากมี sex แต่คนที่นอกใจ
ส่วนใหญ่ไม่อยากเลิกกับภรรยาและไม่อยากให้ครอบครัวรู้ เพราะเป็นห่วงลูก
และเป็นห่วงครอบครัว
2 สรุปข้อมูลและเลือกประเด็นมาในโฆษณา
3 สรุปได้ว่าอยากนำความเป็นไทยมารวมกับการรักเดียวใจเดียว
4 เลือกรูปแบบและทฤษฎีให้การสร้างโฆษณา
5 สรุปได้ว่าอยากทำโฆษณาที่ใช้ทฤษฎีก๊อปปี้เพียงอย่างเดียว
ุ6 เลือกใช้กลอน8 ในการทำโฆษณา เนื่องจาก กลอน8 แสดงถึงความเป็นไทย
ประกอบกับโดยส่วนตัวเป็นคนชอบแต่งกลอน
7 ออกแบบโลโก้
8 ถามเพื่อนๆให้ช่วยเลือกโลโก้จนได้โลโก้ที่คนส่วนใหญ่พอใจ
9 คิดออกแบบสื่อต่างๆที่จะนำกลอนไปใช้พยายามหากลอนให้เข้ากับสถานที่
หรือกิจกรรมที่คนเจ้าชู้ส่วนใหญ่ทำหรือไป เช่น
ร้านเหล้า
ห้องน้ำ
ที่ทำงาน
ถุงยาง
10 ดำเนินการแต่งกลอน
11 เมื่อได้กลอนที่ถูกใจจำนวนหนึ่งก็เอามาเลือกอีกที
12 หาภาพและข้อมูลหรับทำโฆษณา
13 เลือกพรีเซนเตอร์ที่เหมาะกับโฆษณา TVC
14 ดำเนินการรีทัชและทำงานสรุปการทำงาน

โดยรวมแล้วผมพอใจกับงานนี้
เพราะไม่เคยได้ทำโฆษณาที่ใช้เพียงก๊อปปี้ทั้งแคมเปญ
และคิดว่าเป็นเรื่องยากที่จะนำก๊อปปี้ไปใช้ในทุกๆสื่อ
แต่พอจับประเด็นและแนวทางได้
ก็ไม่ยากอย่างที่คิดและยังสามารถคิดต่อได้อีกเยอะ

ผลที่ได้จากงานนี้
1 ได้ลองทำโฆษณาทั้งแคมเปญในรูปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน
2 ได้ทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม
3 ไม่เคยนั่งแต่งกลอนยาวนานขนาดนี้
4 มีความสามารถในการแต่งกลอนสูงขึ้น
5 ได้แรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำโฆษณา

อุปสรรค
1 กว่าจะได้แนวทางและประเด็นที่ต้องการใช้เวลานานมาก
2 คนส่วนใหญ่ที่ไปหาข้อมูลไม่ค่อยกล้าให้คำตอบ
3 ใช้เวลานานมากในการแต่งกลอน
4 มีประเด็นเยอะให้เลือกมาใช้จนเลือกไม่ถูก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น