วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

058 ชนกันต์

ชนกันต์ อุโฆษกุล 04500058 : สรุปผลการทำงาน
ได้มีความรู้ในด้านเกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม่และในแถบภาคเหนือมากขึ้น
ศึกษาการตลาดการขายผักตามห้างสรรพสินค้า
แยกแยะประเภทของผักได้ คิดวิธีการช่วยเกษตรกรจากการขายผัก
ของสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนได้


ชนกันต์ อุโฆษกุล 04500058 : ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจากเว็บไซต์ของเชียงใหม่เอี่ยม
2.เข้าในหัวข้อเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่
3.โทรไปสอบถามข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ผักอินทรีย์
4.วิเคราะห์ข้อมูลใบเวปไซด์ http://www.isacnn.org/
5.นำเสนอข้อมูลในการทำงานโดยมีสื่อโฆษณาทั้งหมด 3 สื่อ
Print ads, Ambient, New media out of home
6.ทำการวิจัยข้อมูลโดยสอบถามการจ่ายตลาดของพ่อบ้านแม่บ้าน
7.รวบรวมข้อมูลและ คิดวิเคราะห์หาจุดขาย
8.นำเสนอในรูปแบบร่าง
9.รวบรวมความคิดทั้งหมดพร้อมหารูปภาพในการทำงาน
10.ทำงานถึงขั้นตอนสุดท้าย พร้อมพิมพ์
11.สรุปการนำเสนอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น