วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

057 ฉัตรศิริ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. หารูปแบบของ schedule แบบต่างๆ
2. หา reference character รูปแบบแนวทางที่จะนำมาใช้
3. วางรูปแบบรูปเล่มว่าจะมีกี่หน้าแต่ละหน้ามีอะไรบ้าง
4. คิด concept ในแต่ละเดือน
5. ร่างรูปแต่ละเดือน
6. ดำเนินการลงมือปฏิบัติใน illustrator

สรุปการดำเนินงาน

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม :
> การใช้โปรแกรมให้คล่องแคล่วว่องไว
> การทำ pattern
> การออกแบบคาแรกเตอร์
>การคิด concept ปรัชญา ให้เข้ากับภาพประกอบในแต่ละเดือน

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน :
> กว่าจะคิดปรัชญาในแต่ละเดือนและคิดconceptในแต่ละเดือนใช้เวลานานในบางครั้ง
> ปัญหาเรื่องการจัดวางรูปเล่ม การไม่ให้ตัวหนังสือโดนกิน

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
> หาหนังสือมาอ่าน ฟังเพลง เปิดหนังสือ ช่วยเรื่อง คิด conceptได้
> พยายามจัดวางเผื่อตัดตก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น