วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

097 อโนชา


ขั้นตอนการทำงานตลอดภาคการศึกษา
1. รวบรวม และ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของพระยาฉัททันต์ ให้ครบถ้วน และเข้าใจ
2. ออกแบบตัวละครและสตอรี่บอร์ด
3. ออกแบบร่าง โดยรวมทั้งหมด
4. ปรับแก้ และ พัฒนาให้มีความเหมาะสมที่สุด
5. พัฒนาในด้านรายละเอียดภาพเคลื่อไหว
6. ปรับปุรงและแก้ไขอีกครั้งเพื่องานที่สมบูรณ์ที่สุด
พัฒนาการ และสิ่งที่ได้เรียนรู้
1. ได้ฝึกการทำแอนนิเมชั่นและภาพเคลื่อนไหวต่างๆ
2. ได้ฝึกการออกแบบตัวละคร
3. สามารถทำงานออกแบบผ่านโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้คล่องขึ้น และได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้น
4. เข้าใจถึงระบบความสำพันของภาพและเสียง
5. เรียนรู้ และ เข้าใจการออกแบบแอนนิเมชั่น
6. สามารถควบคุมงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสื่อความหมาย หรือแสดงออกถึงเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร
7. รู้จักการหาข้อมูลที่เหมาะสม และ มีประโยชน์ในงานออกแบบ จากที่ต่างๆ วิธีต่างๆ
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
1. ความไม่ลงตัวของภาพและเสียง
2. การแบ่งเวลาในการทำงานแต่ละส่วน
3. ความไม่เข้าใจในเรื่องการจัดการไฟล์
4. ความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่ไม่เอื้ออำนวย
แนวทางการแก้ไข
1.ปรึกษาอาจารย์ เพื่อน และ ครอบครัว เพื่อจะได้รับความเห็นในมุมต่างๆมาพัฒนางานให้ดีที่สุด
2.ลดเอฟเฟคสำเร็จรูปในโปรแกรม
3.แก้ไข สังเกต และ ใส่ใจในรายละเอียดของงานออกแบบให้มากกว่านี้
4.ศึกษาจากรูปถ่าย และงานตัวอย่างให้มากที่สุด
5.ฝึกฝน และ พัฒนาต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. ทีหลังมาโพสงานอย่าเข้าไปแก้โปรไฟล์นะครับ ไม่รู้เรื่องเล้ยยยยย

    ตอบลบ