วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

072 นนตรา

04500072 นนตรา ซากีย์
Example : Full size
Size in gameBackgroundขั้นตอนการทำงานตลอดภาคการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลต่างๆที่จำเป็นสำหรับการวาด ตามยุคสมัยที่กำหนด
2. แจกแจงกำหนด สถานที่และตัวละครที่ต้องการจะวาด
3. ร่างตัวละครและฉากโดยรวมทั้งหมด
4.เสนออาจารย์ และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5. ผลิตผลงานเสร็จสมบูรณ์
พัฒนาการ และสิ่งที่ได้เรียนรู้
1. ได้ลองวาดสิ่งใหม่ๆที่ตนเองไม่เคยวาด
2. ได้ลองสไตล์การวาดฟิคเกอร์และการลงสีแบบใหม่
3. รับรู้ถึงยุคสมัยและวิถีชีวิตของชาวไทยมากยิ่งขึ้น
4. ค้นพบเทคนิคการทำงานที่มากขึ้นกว่าเดิม
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
1. ข้อมูลที่ต้องการ ค่อนข้างหาได้ยาก
2. เวลาไม่เคยพอ
3. สับสนในชีวิต
4. ในบางจุด ยังคงไม่สามารถหลุดไปจากสไตล์เดิมได้
5. อึน
แนวทางการแก้ไข
1. ฝึกฝนให้มากกว่าเก่าเป็นเท่าตัว
2. ขอคำปรึกษาจากอาจารย์และบุคคลรอบตัวให้มากยิ่งขึ้น
3. หาข้อมูลให้แน่นยิ่งกว่าเก่า
4. ฟิต
5. พัฒนาต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น