วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

092 วสันต์

....
สรุปผลการทำงาน

หนังสือนิยายภาพประกอบชุด "กำเนิดใหม่ อินทรีแดง"

ได้มีโอกาสทำหนังสือนิยายภาพ graphic novel เป็นครั้งแรก
ความยากต่างจากหนังสือการ์ตูนคอมมิคที่เคยทำตรงที่ต้องใช้ทักษะในการจัดวาง
องค์ประกอบ ระหว่างภาพและตัวอักษรให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และต้องสื่อสารภาพ
ให้ได้ใจความทั้งหมดของเนื้อหาในหน้านั้นๆ โดยที่การ์ตูนคอมมิคจะแบ่งเป็นช่องๆ
ซึ่งง่ายต่อการสื่อสารมากกว่า

ขั้นตอนการทำงาน
- ศึกษาอินทรีแดงในยุคเก่า
- ศึกษา Reference ในการ์ตูนยุคปัจจุบัน
- แต่งเรื่องสั้น
- ออกแบบร่างตัวละคร
- ทำสตอรี่บอร์ด และบุค ดัมมี่
- ร่างภาพงานจริง
- สแกน และลงสีด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
- เก็บรายละเอียดด้วยโปรแกรม Coral Painter X
- จัดวางตัวอักษรด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3
- ออกแบบปกและรูปเล่ม

ผลที่ได้รับจากการศึกษา
- ได้เรียนรู้รูปแบบและขั้นตอนในการทำ กราฟฟิคโนเวล
- ได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาในการเขียนเรื่องสั้น
- ได้ฝึกฝนการวางแผนการทำงานในเวลาที่จำกัด
- ได้ฝึกทักษะทางด้าน CG Painting

อุปสรรคของการศึกษา
- ข้อมูลดิบจากเรื่องอินทรีแดงหาได้ยากมาก
- องค์ประกอบในการจัดวางภาพขั้นแรก มีความเป็นคอมมิคมากไป
- การทำงานในโปรแกรม Coral Painter ค่อนข้างซับซ้อน
- มีงานวิชาอื่นเข้ามาเรื่อยๆ ทำให้ขั้นตอนการทำงานขาด ไม่ต่อเนื่อง
- อาการอดหลับอดนอนทำให้ความสามารถในการควบคุมเมาส์ปากกาลดลง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น