วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

086 มินตรา

ผลงานสำเร็จของ 04500086 มินตรา อัสดาธร

"Magic Land"ขั้นตอนการทำงานตลอดภาคการศึกษา

1. หาข้อมูลเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ดีไซน์ ในหลายๆรูปแบบ รวมทั้งสีที่ใช้
2. คิดเนื้อเรื่อง, วางโครงเรื่อง และเขียนเรื่องย่อ รวมทั้งแก้ไขเนื้อเรื่องให้กระชับ
3. ออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ ปรับปรุงและแก้ไขจนกว่าจะหาลายเส้นที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
4. ลงมือทำงานจริงทั้งการพิมพ์เนื้อเรื่องและวาดภาพประกอบ


พัฒนาการในด้านใดบ้าง
1. สามารถวาดการแสดงออกท่าทางและอารมณ์ของตัวละครในลายเส้นที่ออกแบบใหม่ได้
2. พัฒนาด้านการลงสีในรูปแบบที่สดใส
3. รู้จักควบคุมการใช้ในการลงสี
4. ได้คาแรกเตอร์ดีไซน์ลายเส้นใหม่ไว้ใช้ในอนาคต

ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
1. การเขียนนิยายจำเป็นที่จะต้องใช้ประสบการณ์จากการอ่านให้มาก เพื่อนำมาเรียบเรียงคำในแต่ละประโยค ให้สละสลวย เข้าใจได้ง่าย สามารถที่จะอ่านต่อได้เรื่อยๆโดยไม่ติดขัด
2.ได้ใช้สีแบบที่ไม่เคยลองเช่นสีแสตมป์เป็นสีที่สดสามารถใช้ได้ง่ายแต่คุมสีค่อนข้างยากเนื่องจากสีสดเกินไปนิด
3.การแทรกภาพ Spot ลงในเนื้อเรื่อง ต้องมีการจัดว่างให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเนื้อเรื่องที่พิมพ์

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

1.ความเครียดในการทำงานทำให้การคิดงานล่าช้า
2.การแบ่งเวลาในการทำงาน
3.ความไม่ถนัดในเครื่องมือและลายเส้นที่ทดลองใหม่
4.การคุมสีของภาพไม่เป็นไปตามที่ใจนึกเพราะยังไม่ชำนาญ
5.การเขียนเนื้อเรื่องที่ยังไม่สามารถให้อ่านได้ไหลลื่นพอ

แนวทางการแก้ไข

1.ปรึกษางานกับเพื่อนให้ช่วยวิจารณ์ผลงาน
2.เนื่องจากได้รับคำวิจารณ์จากเพื่อนว่าภาพประกอบในงานจริง คล้ายSketch จึงเปลี่ยนจากภาพขาวดำมาเป็นสีทั้งหมด
3.หมั่นดูการออกแบบคาแรกเตอร์ดีไซน์ให้มากขึ้น
4.ฝึกวาดคาแรกเตอร์ดีไซน์ให้มากขึ้นและบ่อยขึ้น
5.ฝึกการลงสีให้บ่อยขึ้น
6.หมั่นอ่านนิยายให้มากขึ้นเพื่อให้รู้ถึงจังหวะการวางโครงเรื่องการใช้คำ ความเหมาะสม ปริศนา ฉากไคลแมกต์ของเรื่อง

_______________________________

ก่อนหน้านี้ฝากเพื่อส่งค่ะ แต่เพื่อนบอกว่าต้องกลับนำมาแก้ไขงาน ซึ่งงานนี้ได้ทำการปรับปรุงมาแล้วค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น