วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

090 WALAIRAT


สิ่งที่ได้
1. ได้เรียนรู้ประวัติของคนที่เรานำมาทำได้รู้ถึงสำเร็จ และทำยังไงถึงได้มาซึ่งความสำเร็จ
2. ได้เรียนรู้วิธีการต่อลาย
3. ได้ค้นหาสไตล์ ลายเส็นของการวาดภาพประกอบ

อุปสรรค ปัญหา
1. ไม่มีการวางแผนงาน
2. ไม่รุ้จักใช้เวลาอย่างมีค่า
3. การที่จะวาด หรือการที่จะทำให้คนรู้ว่า ศิลปินคนนั้นเป็นใครโดยที่ไม่มีน่า เขาคนนั้นอยู่เป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากบางคนก็ไม่ได้ชื่นชอบโดยส่วนตัวนั้นก็จะลำบากในการมอง
4. การต่อลายไม่ค่อยจะตรงกัน ทั้งๆที่วัดเป็นอย่างดีแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น