วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

074 นัฐพลสรุปผลการทำงาน
สำหรับผมแล้วการใช้โปรแกรม After Effect เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ทำและให้ความสนใจน้อย
แต่ใน Project จึงถือว่าได้ ผมไ้ด้ความรู้จากการทำงานและการเรียนรู้กับโปรแกรม After Effect
อย่างมาก ซึ่งทำให้ได้ผลงานที่ภูมิใจในระดับหนึ่ง และตรงตามเป้าหมาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน
- หาเพลงเพื่อมาแต่งเรื่องราว
- หาแรงบันดาลใจและเริ่มสเก็ตคาแร็กเตอร์
- ทำสตอรี่บอร์ดเพื่อความลงตัวของงาน
- ได้คาแร็กเตอร์ลงตัวแล้ว จึงนำมาจัดใส่องค์ประกอบของแต่ละฉาก
- ทำกราฟฟิกฉากต่างๆให้สมบูรณ์
- นำมาเคลื่อนไหวในโปรแกรม After Effect
- เริ่มใส่เพลง และตัดต่อให้ตรงจังหวะ
- เพิ่มฉากและกราฟฟิกเพื่อความสมบูรณ์งาน
- ตัดต่้อขั้นสุดท้าย จึงเสร็จสมบรูณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น