วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

094 ศิวัสว์

ขั้นตอนการดำเนินงาน


1) เริ่มจากการหาข้อมูลในด้านสถิติต่างๆ แบบคร่าวๆ โดยเลือกที่ความน่าสนใจของข้อมูลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งเรื่องที่ มีสาระ และไร้สาระ พร้อมทั้งศึกษาดูงานด้าน Information Graphic ซึ่งสนใจอยากทดลองทำเป็นพิเศษ

2) เริ่มคิดอยากจะทำ Information Graphic ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ และไม่ยากเกินไปสำหรับการริเริ่มทำเป็นครั้งแรก จึงหาข้อมูล สถิติที่น่าสนอย่างจริงจัง โดยได้เก็บข้อมลูทาง สวนดุสิตโพล และABAC โพล โดยข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก เกี่ยวข้องกับสถานะการณ์ทางการเมืองไม่น่าสนใจ

3) คัดเลือกข้อมูลที่ได้ ซึ่งเรื่องที่เลือกมาคือ ” วันภาษาไทยแห่งชาติ “ เหตุที่เลือกเรื่องนี้ก็เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนไทย และมี ข้อมูลที่ไม่ลึกลับ ซับซ้อนเกินไปที่จะสามารถแปลงเป็นกราฟฟิคให้เกิดความน่าสนใจได้


4) นำข้อมูลที่ได้ซึ่งอยู่ในรูปของกราฟแท่ง รูปแบบธรรมดาๆ มาเขียน Sketch เรียงลำดับข้อมูลที่ควรมาก่อนมาหลัง พร้อมทั้งคิดรูป แบบการนำเสนอ และความเป็นไปได้ของภาพกราฟฟิค และกราฟฟิกโดยรวมของงาน ควบคู่กันไป


5) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อจะแทรกข้อมูลในส่วนที่ขาด และเพิ่มเติมลงไปในงาน Information Graphic ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารมากขึ้น


6) เริ่มต้นดำเนินการคิด และออกแบบงานกราฟฟิกที่จะมาเกี่ยวข้องกับงาน ให้สามารถสื่อสารได้ง่าย สวยงามและเข้าใจตามเป้า หมายของ Information Graphic เรื่อง “๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ”


7) ปรับแก้ไขงานกราฟฟิกโดยรวมให้อยู่ใน Theme เดียวกันเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดดูหลุด อีกทั้งยังทำให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ เป็นชุดเดียวกัน ฟังคอมเม้นจากเพื่อนๆ และปรับแก้ไขอีกครั้ง นำเสนอผลงาน
ภาพงาน Sketch Character ตัวละครที่จะไปอยู่ในงาน
สรุปผลการทำงานสำหรับ ผมแล้ว การทำ Information Graphic ครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นก้าวแรก และเป็นงานกราฟฟิกชิ้นแรกของตัวเองที่ได้ใส่สาระอะไรลงไปในงานบ้าง ซึ่งปกติตัวผมจะทำแต่กราฟฟิกที่ไม่มีสาระอะไรเลย


“ พอใจกับผลงานชิ้นนี้เพราะได้ทำทุกอย่างด้วยความคิดของตัวเอง หาข้อมูล แปลงข้อมูลออกมาให้สัมพันธ์กับภาพที่จะสื่อ ทำทุกขั้นตอนเองหมดครับ ”


ผลที่ได้จากการทำงาน

  • ได้ทดลองทำ Information Graphic ที่ตัวเองอยากทำมานาน
  • ได้ดัดแปลงข้อมูลที่น่าเบื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
  • รู้สึกเหมือนได้ทำอะไรที่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้
  • ได้รู้ว่า Information Graphic ที่เราอ่าน เราดูกันเข้าใจง่ายๆนั้น ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนที่ซับซ้อนมากมายกว่าจะเสร็จ สมบูรณ์
  • ได้ความรู้เรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ และทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
  • ได้ข้อมูลใหม่ๆที่มีสาระเกี่ยวกับภาษาไทยเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น