วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

0 4 5 0 0 0 5 7 schedule

สาขาที่ต้องการศึกษา
:: book design + illustration

สิ่งที่ต้องการศึกษา
:: ศึกษาเทคนิคการ collage ผสมการ drawing และ painting
:: ศึกษาการใช้ texture ในงานภาพประกอบ
::ศึกษาการทำ book design การวาง concept และ mood and tone ของ book design
:: ศึกษาการใช้โปรแกรม indesing
:: การทำภาพประกอบเพื่อสื่อความหมายให้ตรงกับปรัชญา

หัวข้องที่ต้องการศึกษา
:: schedule 2011
:: เนื้อหา - ปรัชญาจากหนังสือต่างๆ

จำนวนผลงาน

:: 1 เล่ม schedule

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น