วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500072 ขอเปลี่ยนสโคปงานเล็กน้อยค่ะ

1.สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา

- ภาพประกอบ + อนิเมชั่น

2. วัตถุประสงค์ หรือสิ่งที่ต้องการศึกษา

- ศึกษาเทคนิคอนิเมชั่นที่ไม่เคยลองทำ

- ลองใช้เทคนิค CG Painting ร่วมกันกับ Animation ให้เกิดความลงตัวและเหมาะสมกับสไตล์งาน

3. หัวข้อที่ต้องการศึกษา

- Trailer Game Action/RPG ที่เป็นแนวงาน 2D ทั้งหมด / สไตล์การทำ CG ให้เหมาะกับคอนเซปและ Animation

4. จำนวนผลงาน ระบุสื่อ และจำนวนชิ้นงาน

- Character Design/ Background / Mini Trailer ** อาจมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตามแต่เวลาค่ะ T T
- Photoshop / Flash Player / After Effect

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น