วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ยศนันท์087 /Brief/

Problem
 ในปัจจุบันคู่แต่งงานมีจำนวนคู่หย่าร้างสูงขึ้นมาก
 สาเหตุหลักมาจากการการนอกใจหรือมีบ้านเล็กบ้านน้อย
 Objective
 ให้คนตระหนักถึงผลที่ตามมาจาการนอกใจ
 ลดปัญหาคู่หย่าร้างให้กลับมารักกันยั่งยืน
 Target Group 
 คู่แต่งงานทั้งฝ่ายชายและหญิง(เน้นที่ผู้ชาย)
 Key Message 
 รักเดียวใจเดียว
 mood & tone
 ยังไม่แน่ใจคิดไว้สองอารมณ์ครับ
 1. สนุกสนานแอบประชดประชัน
 2. กินใจสะเทือนอารมณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น