วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500099 อินทุอร

category: ภาพเคลื่อนไหว แสดง interface สำหรับสื่อ interactive

study:
  • การถ่ายทอดลักษณะ character ด้วยองค์ประกอบศิลป์
  • การตัดทอน และสื่อความ
  • retouch
  • photography
  • interface ในสื่อ interactive
topic: six thinking hats

hand-in: 2 ชิ้น
  1. ภาพเคลื่อนไหว แสดง interface
  2. book

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น