วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

 04500097
problem  -เยาวชนไทยในปัจจุบันมีการให้ความสนใจกับเรื่องราวของความเป็นไทยน้อยลงและเริมมีการ                    มองว่างานแอนนิเมชั่นไทยไม่น่าสนใจ

วัตถุประสงค์      -ให้เด็กๆมีความสนใจในเรื่องพุทธประวัติและแอนนิเมชั่นไทย

กลุ่มเป้าหมาย    -เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม5ขึ้นไป

keymesage        -นิทานภาพมีชีวิต

mood & tone    - สีสีนสดใสและภาพหลายเทคนิค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น