วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

086 Design Brief

1. ปัญหาทางการออกแบบ- เนื่องจากตลาดในด้านสื่อการ์ตูนของไทยมีให้เห็นกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ความโดดเด่นในด้านของการออกแบบคาแรคเตอร์ยังมีน้อย คือยังไม่เป็นที่น่าจดจำและดึงดูดมากพอ อันเนื่องมาจากได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศค่อนข้างมากทำให้คาแรคเตอร์ส่วนมากมีความเหมือนต่างประเทศมากกว่า50%

2. วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครให้ดูโดดเด่น มีความน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
- เพื่อเสริมทักษะทางการออกแบบ และนำไปพัฒนาต่อในอนาคต
- สามารถนำคาแรคเตอร์ที่ออกแบบไปใประยุกต์ใช้ได้หลายสื่อเช่น ภาพประกอบ, Comic, สมุดระบายสี, นวนิยาย ฯลฯ

3. กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มเด็กอายุประมาณ 8-13ปี ที่เรียนอยู่ชั้นประถมปลายจนถึงมัธยมต้น
- ชอบอ่านหนังสือนิทานภาพ, Comic หรือหนังสือที่มีการ์ตูนเป็นส่วนประกอบ
- มีฐานะทางครอบครัวปานกลาง-ร่ำรวย
- สนใจทั้งการ์ตูนในไทยและต่างประเทศ
- วันหยุดมักชอบไปเดินเทีึ่ยวและซื้อหนังสือกับครอบครัว
- ชอบอ่านนวนิยายที่ต้องใช้จินตนาการ

4. Key Message (Concept)- คาแรคเตอร์ดีไซน์แนวแฟนตาซี

5. mood & tone- อบอุ่น สดใส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น