วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500080 brief

Problem
ในปุจจุบันการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและสตรีมีมากขึ้นจนทำให้กลายเป็นปัญญาหาสำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข
Objective
ให้ผู้ที่มีโอกาศถูกล่วงละเมิดตระหนักถึงปัญหาและรู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งที่เกิดขึ้น
Target Group
สตรีและเยาวชน
Key Message
รู้เท่าทันปัญหาและวิธีแก้ไข
mood & tone
เข้าใจง่าย กินใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น