วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

071 DESIGN BRIEF

DESIGN BRIEF
1. Problem ปัญหาทางการออกแบบ หรือ โจทย์ทางการออกแบบ
- ปัจจุบันประเทศไทย หนังสือภาพประกอบที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ยังมีจำนวนไม่มาก แต่ยังมีนักอ่านหลายคนที่โตเกินกว่าจะอ่านนิทานภาพสำหรับเด็ก แต่ก็ไม่ได้ต้องการจะอ่านนวนิยายที่มีแต่ตัวหนังสือ ทางเลือกของนักอ่านกลุ่มนี้ยังมีไม่มากนัก
- ตัวอักษรในหนังสือภาพประกอบทั่วไปยังไม่ค่อยมีส่วนในการทำงานในฐานะองค์ประกอบศิลป์

2. Objective วัตถุประสงค์ทางการออกแบบ
- ออกแบบหนังสือภาพประกอบที่มีเนื้อหาแฝงแนวคิดสำหรับนักอ่านตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไป
- ถ่ายทอดความคิดเชิงปรัชญาผ่านภาพประกอบและจัดองค์ประกอบศิลป์

3. Target Group
>> ทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่วัยรุ่นประมาณ 15-17ปีขึ้นไป ฐานะปานกลางและมีการศึกษามากพอที่จะสนใจการอ่าน
>> สนใจที่จะทำความเข้าใจจิตใจและความรู้สึกของตัวเอง สนใจปรัชญาและแนวคิดต่างๆ มีความคิดละเอียดอ่อน

4. Key Message (Concept)
-
ให้ตัวอักษรได้ทำงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบศิลป์

5. Mood & Tone
- dark Fantasy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น