วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500092 วสันต์ design brief

สาขาที่จะศึกษาในวิชา - ภาพประกอบ

ชื่อโครงการ - โครงการออกแบบ ชุดกล่องสะสม อินทรีแดง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับนวนิยายของไทยให้อยู่ในรูปแบบสากล

เป้าหมายสูงสุด - จัดจำหน่ายออกต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ นวนิยาย ฮีโร่ของไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติและ ชาวไทยในต่างประเทศที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสนิยายของไทย

วัตถุประสงค์ - ต้องการทดลอง เทคนิค และ style ทางด้าน CG Painting ด้วย
โปรแกรม Coral Painter/ Adobe Photoshop ในรูปแบบของ Graphic Novel

หัวข้อที่จะนำมาใช้ในงานออกแบบ - นวนิยาย ชุด อินทรีแดง

ปริมาณ จำนวนชิ้นงาน - *อินทรีแดง นิยายภาพ จำนวน 1 เล่ม 1 ตอน( 16 หน้า)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น