วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วลัยรัตน์*04500090

สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา
illustration + pattern design + book design
วัตถุประสงค์ หรือสิ่งที่ต้องการศึกษา

ค้นหาสไตล์การทำงานที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเอง
ศึกษาทางด้านการจัด composition ในการทำงาน
อยากลองวาดภาพปรพกอบที่มันดูแล้วเอาไปใช้จริงได้ในงานแฟชั่น โดยเน้นโทนสี และสัดส่วน
เรียนรู้การทำงานด้าน textile
หัวข้อที่ต้องการศึกษา (กรณีศึกษา)
ออกแบบ pattern for textile เพื่อนำมาใช้ในงาน fashion illustration
จำนวนผลงาน ระบุสื่อ และจำนวนชิ้นงาน
book design
finishing pattern on real textile


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น