วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500074 นัฐพล

1.problem
- ปัจจุบันเทคโนโลยีและค่านิยมของคนเราเปลี่ยนไป ทำให้คนเรามองโลกในแง่ร้าย เกิดปัญหาต่างๆทำให้ไม่สบายใจ
จึงอยากจจะสื่อสารมุมมองใสๆและจินตนาการของเด็กๆ โดยสื่อผ่านภาพประกอบเคลื่อนไหว ในรูปแบบที่ทุกๆคน
สามารถเข้าใจได้
2.objective
- ทำให้ผู้ที่ได้รับชมเกิดความรู้สึกตามเนื้อเรื่องและความสนุกสนานของกราฟฟิก และสามารถนำไปคิดต่อได้
3.tarket group
- เด็กและบุคคลทั่วไปที่เป็นคนทันสมัย และผู้ที่มีความสนใจงานออกแบบ
4.key message

- ความสนุกของการค้นหาและผจญภัย

5.mood and tone
- lollipop,symbolic,freshness

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น