วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500099 อินทุอร updated ในที่สุด

Problem: ทฤษฎี six thinking hats ของ edward de bono เป็นทฤษฎีที่น่านำมาประยุกต์ใช้ กับชีวิตประจำวัน การออกแบบ การทำงานต่างๆ เป็นประโยชน์ทั้งกับการทำงานเดี่ยว และทำงานเป็นทีม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการนำทฤษฎีดังกล่าวมาดัดแปลงเป็นสื่อที่กระชับ เข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว และน่าสนใจ เช่น สื่อที่เป็น interactive

Objective: สร้างรูปแบบ interface สำหรับสื่อ interactive เพื่อสื่อสารทฤษฎี six thinking hats ที่น่าสนใจ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และจดจำ

Targer group: วัยรุ่น - วัยทำงาน (18-35ปี) ใช้อินเตอร์เน็ต ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ หรือศึกษาอะไรที่ใช้เวลานาน มีความสนใจด้านศิลปะ ภาพถ่าย และงานออกแบบ ต้องการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

key message: คิดกว้างขึ้น ด้วยวิธีคิดแบบ "หมวก 6 ใบ" six thinking hats ซึ่งจะทำให้คุณได้ฝึกคิดในแง่มุมต่างๆ หลากหลาย เช่น มุมสร้างสรรค์ มุมบวก มุมลบ มองด้วยอารมณ์ความรู้สึก มองด้วยเหตุผล และมองมุมกว้าง และแบ่งแยกกระบวนการ และลำดับในการคิดอย่างชัดเจน ในการทำงาน

Mood&Tone: simple, clear, modern, friendly

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น