วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500052 กันตภณ

>สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา
Art direction , Graphic design , Stylish
>วัตถุประสงค์ และ สิ่งที่ต้องการศึกษา
-รู้จักการสร้างภาพลักษณ์ศิลปินวง TOON AND THE CHUM
-ได้สร้างสรรค์กราฟฟิคและการออกแบบซีดี โปสเตอร์ ให้เข้ากับศิลปิน อย่างเหมาะสม
-พัฒนาความสามารถทางด้าน กราฟฟิค ดีไซน์ และ layout
>หัวข้อที่ต้องการศึกษา
-art direction ของวง TOON AND THE CHUM
>ชิ้นงานที่คาดว่าจะมึ
-cd
-poster
-photo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น