วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

start project

ให้นักศึกษาเขียน
1. สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา เช่น ภาพประกอบ อนิเมชั่น ออกแบบหนังสือ โฆษณา ฯลฯ
2. วัตถุประสงค์ หรือสิ่งที่ต้องการศึกษา เช่น เทคนิค การค้นหารูปแบบเฉพาะตน ฝึกทักษะปฏิบัติ 
3. หัวข้อที่ต้องการศึกษา (กรณีศึกษา)
4. จำนวนผลงาน ระบุสื่อ และจำนวนชิ้นงาน

สัปดาห์ถัดไปให้นำข้อมูลสิ่งที่จะทำมาเสนอเพิ่มเติม เช่น portfolio ข้อมูลของกรณีศึกษา ตัวอย่างแนวทางผลงานที่ต้องการจะทำ ทั้งนี้แล้วแต่กรณีของนักศึกษานะครับ


อ.อาวิน

1 ความคิดเห็น:

 1. 1.สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา
  book design
  2. วัตถุประสงค์ หรือสิ่งที่ต้องการศึกษา
  ค้นหาเทคนิคใหม่ๆในการทำหนังสือ รวมไปถึงการวางรูปแบบของ
  รูปเล่มหนังสือ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
  3.หัวข้อที่ต้องการศึกษา
  ขนมหวานแบบไทยๆ
  4. จำนวนผลงาน
  หนังสือ 1เล่ม

  ตอบลบ