วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500089 ส่งการบ้านเจ้าค่ะ

1. สาขาวิชาที่สนใจ : ภาพประกอบ

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อค้นหาภาพประกอบแนวไทยร่วมสมัย

3. กรณีศึกษา : แนวความเชื่อของคนไทยที่มีรากฐานอยู่บนศาสนา
(กรณีศึกษาเพิ่มเติืม : หนังสือไตรภูมิพระร่วง)

4. ขอบเขตของงาน : นำภาพประกอบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ไพ่ไทย (พรหมญาณศาสตร์) 1 ชุด จำนวน 13 ใบ

พร้อมหนังสือคู่มืออธิบายหน้าไพ่

1 ความคิดเห็น:

 1. 04500097 ส่งงานครับ
  1.สาขาที่สนใจ คือ animation
  2.วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาคือ ศึกษาการสร้างanimationด้วย เทคนิคต่างๆเช่นการเพ้นในคอมหรือการเพ้นด้วยมือการรีทัชและการทำภาพคอลลาช
  3.หัวข้อที่ต้องการศึกษาคือ พุทธประวัติเรื่องพระยาฉัททันต์
  4.ขอบเขตของงานคือ ทำanimationประกอบดนตรีไทย

  ตอบลบ