วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500095 Salade de fruits

1. สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา : STOP MOTION

2. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกว่าการทำสลัดนั้นไม่ใช่เรื่องยากและทานแล้วอร๊อยอร่อย
แถมยังมีประโยชน์อีกด้วย

สิ่งที่ต้องการศึกษา :
- การเรียบเรียงเนื้อหาสำหรับการทำงาน
- รู้จักเทคนิคในการถ่ายทำต่างๆ
- สามารถคิดเนื้อเรื่องได้ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน

3. หัวข้อที่ต้องการศึกษา (กรณีศึกษา)
- เนื้อหา : การทำสลัดผลไม้ประกอบเพลง Salade de fruits ของ Lisa Ono เป็นแบบ STOP MOTION


4. จำนวนผลงาน ระบุสื่อ และจำนวนชิ้นงาน
- เป็น STOP MOTION 1 เรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น