วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500097

04500097
problem
เยาวชนไทยในปัจจุบันมีการให้ความสนใจกับเรื่องราวของพุทธประวัติ
น้อยลงและงานแอนนิเมชั่นไทยก็มีนิ้ยเรื่องที่มีเรื่องราวของพุทธประวัติ


objective
ให้เด็กๆมีความสนใจแอนนิเมชั่นที่มีเรื่องราวของพุทธประวัติมากขึ้น

tarket group
13-25ปี

keymesage
พระยาฉัททันต์

mood & tone
สีสันสดใส
เนื้อเรื่องของพระยาฉัททันต์ มีดังนี้ เรื่อง พระยาฉัททัต์ เนื้อเรื่องกล่าวถึง พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระยาช้างโพธิสัตว์เรียกว่า " พญาช้างฉัททันต์ " มีคชลักษณ์ต้องตามลักษณะช้างตระกูลฉัททันต์ อันป็นช้างมงคลตระกูลที่หนึ่งในสิบตระกูลที่พระพรหมสร้างขึ้น พญาฉัททันต์มีชายาสามช้าง คือ 1) มหาสุพัทรา 2) เกศสุพัทรา 3) จุลสุพัทรา ทั้งหมดพร้อมบริวารอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ พญาช้างฉัททันต์ถือศีลบำเพ็ญทานเป็นกิจวัตร พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนนางช้างชายาและบริวารให้บำเพ็ญอย่างเคร่งครัด แต่มีอันเป็นไปเมื่อกรรมตามมาถึง เมื่อนางจุลสุพัทรา เกิดอารมณ์หึงหวงน้อยใจอย่างรุนแรง หาว่าพญาฉัททันต์ไม่รักตนเหมือนนางมหาสุพัทราชายาหลวง จึงผูกพยาบาทอาฆาตแค้น ตั้งจิตอธิษฐานในชาติหน้าขอให้แก้แค้นสมประสงค์ แล้วกลั้นใจตาย นางช้างจุลสุพัทรา เกิดไปเป็นธิดาพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสี นางฝันว่าได้นอนบนแท่นงาช้างขาวสะอาดแกะสลักตกแต่งโดยไม่มีรอยต่อเลย ทั้งเปล่งประกายดั่งฉัพพรรณรังสีสวยงามมาก จึงทูลขอพระราชบิดาให้พรานไปล่าช้างเอางามาทำแท่นนอน พรานโสอุดรอาสาออกไปล่าช้างพญาฉัททันต์ ซึ่งเป็นช้างที่มีงายาวใหญ่ วัดโคนงาได้ถึงสองอ้อมและมีรัศมี 6 สีตามที่พระธิดาต้องการ พรานใช้เวลา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ก็ถึงป่าหิมพานต์ และคิดอุบายขุดอุโมงค์ใต้ที่นอนพญาฉัททันต์เพื่อลอบยิงด้วยหน้าไม้ พญาฉัททันต์ให้เป็นลางสังหรณ์จึงฝันว่าไฟไหม้ตัวเองงาหลุดถึงแก่ความตาย จึงตกลงใจจำศีลภาวนาอยู่บนแปลงนอน จึงถูกพรานโสอุดรยิงถูก แต่พญาฉัททันต์รู้กระจ่าง จึงตั้งจิตอธิษฐานขอเกิดเป็นมนุษย์สัญพัญญูตรัสรู้เป็นพระพุทธศาสดาสั่งสอนชาวโลก จึงให้งาแก่นายพรานนำไปถวายนางจุลสุพัทรา เมื่อพญาฉัททันต์ตายก็ได้ไปเกิดเป็เทพบุตรในวิมานไตรตรึงษ์ เมื่อถึงยุคพระโพธิสัตว์ พระยาฉัททันต์จึงถือกำเนิดเป็นโคดมธัตถะและตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมนาสัมพุทธเจ้า สาระสำคัญของพระยาฉัททันต์ คือความมีน้ำใจเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพญาช้าง คือพระยาฉัททันต์แห่งป่าหิมพานต์ ที่ยอมให้พรานโสอุดร เลื่อยเอางาของตนทั้งสอง ไปถวายแด่นางจุลสุพัทราธิดาของพระเจ้าพรหมทัต จนพญาช้างขาดใหญ่ตายเพราะความเจ็บปวดสาหัส การที่นางจุลสุพัทราพยายามเรียกร้องเอางาของพระยาฉัททันต์ให้ได้ ก็เพราะความผูกพยาบาทจองเวรต่อพระยาฉัททันต์ที่มีมาแต่ปางก่อน แต่เมื่อได้งามาแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อันใด ซ้ำยังโศกเศร้าจนเสียชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น