วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สิริพรรณ 04500095

Design Brief
STOP MOTION "MAKE A SAND FOR SCHOOL"

1. Problem โจทย์ทางการออกแบบ
-คนสมาธิสั้นไม่ชอบอ่านหนังสือ อ่านแล้วเข้าใจยาก ถ้าดูเป็นแบบสื่อเคลื่อนไหวจะเข้าใจง่ายกว่า
-ยังไม่มีการทำแซนวิชเพื่อที่จะให้เด็กนำไปรับประทานที่โรงเรียนอย่างมีเรื่องราวสอดแทรก
-เด็กๆมักจักทำอาหารไม่เป็นทั้งที่บางครั้งอาหารบางอย่างก็สามารถทำเองได้ไม่ยากเกินความสามารถ
2. Objective วัตถุประสงค์ทางการออกแบบ
-เพื่อให้เด็กรู้จักการทำอาหารและสามารถนำไปรับประทานที่โรงเรียนเองได้
-เพื่อให้เด็กรู้จักอดออมประหยัดรู้จักแบ่งปันและเก็บไว้เป็นเรื่องราวความประทับใจ

3. Target Group กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
-ทุกเพศ อายุ9-25ปี
-ฐานะปานกลางถึงร่ำรวย
-ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ชอบสิ่งใหม่ๆ
-ชอบทำอาหารเอง
-รักการตื่นเช้า
-สมาธิสั้น
-ชอบดูทีวีมากกว่าอ่านหนังสือ

4. Key Message (Concept)
MAKE A SANDWICH FOR SCHOOL

5. Mood & Tone
กระชับ เข้าใจง่าย น่ารักๆสดใสๆ ออกแนวญี่ปุ่นๆ ร่วมสมัยนิดๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น