วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

075 Design Brief

1. Problem ปัญหาทางการออกแบบ
-เนื่องจากปัจจุบันหนังสือแนะนำหรือหนังสือที่เกี่ยวกับการทำขนมไทยขาดความน่าสนใจทั้งรูปแบบ และ เนื้อหา
ทำให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักขนมไทย นอกจากนี้ความนิยมของขนมไทยค่อยๆตกต่ำลงอีกด้วย
2. Objective วัตถุประสงค์ทางการออกแบบ
-ออกแบบสื่อ(หนังสือ)ที่จะช่วยทำให้ขนมไทยมีความนิยมมากขึ้น น่าสนใจมากขึ้น รวมไปถึงเจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่น
ให้กลับมาทานขนมไทย
-เพื่อฝึกทักษะในการออกแบบ Book Design ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3. Target Group กลุ่มเป้าหมาย
-อายุตั้งแต่ 13-25 ปี
-ฐานะปานกลาง ถึง ร่ำรวย
-สนใจด้านอาหาร(ชอบทำอาหาร)หรือ ชอบทดลองทำอารหารรูปแบบใหม่ๆ
อาจประกอบอาชีพด้านอาหาร
-ชอบอ่านหนังสือ
-ชอบภาพประกอบสีสันสดใส
-ทำอาหารทานเอง
4. Key Message (Concept) สารหลักที่จะสื่อสารผ่านงานออกแบบ
-ความผสมผสานของขนมไทยดั้งเดิมกับ วิธีการนำเสนอในรูปแบบที่เป็นสมัยใหม่ เห็นแล้วรู้สึกว่าตองหยิบมาอ่าน
5. mood & tone
-ดูทันสมัย อบอุ่น สดใส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น