วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500091 วศิน / De

Design Brief
หนังสือ " The Magic Creators"

1. Problem โจทย์ทางการออกแบบ
ออกแบบหนังสือ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน กระตุ้นให้เกิดการคิดต่อยอด อ่านแล้วอยู่ไม่สุข

2. Objective วัตถุประสงค์ทางการออกแบบ
รวบ รวม ผู้คนที่มีผลงานหน้าที่ที่หน้าสนใจเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมทั้งสำรวจเบื้องหลังความสำเร็จ ของคนในแวดวงธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ หลากหลายสาขา

3. Target Group กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
Demographic
คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เรื่อยไปจนถึงกลุ่มวัยทำงาน อายุ 20 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ใช้ชีวิตในสังคมเมือง

Psycographic
ทันสมัย ไม่ยึดติด มีความคิดสร้างสรรค์ชอบสิ่งใหม่ๆ พร้อมรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ

4. Key Message (Concept)
sparking inspiration - inspire - imaginative

5. Mood & Tone
fun, chaos, exite

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น