วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500096 สุทธิวัฒน์ สังข์คง

1. สาชาวิชาที่ต้องการศึกษา : Concept Book
2. สิ่งที่ต้องการศึกษา : กระบวนการในการทำหนังสือ การจัดวาง Typography และการทำภาพประกอบโดยใช้เทคนิค Collage การ Drawing
3. หัวข้อที่ต้องการศึกษา :ความอ้วนและการกิน
4. จำนวนผลงาน : หนังสือ Concept Book หนึ่งเล่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น