วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ธนกฤต04500068

สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา
Advertising
วัตถุประสงค์
ฝึกทักษะทางด้านการรีทัชและองค์ประกอบศิลป์
ฝึกวิธีคิดหาไอเดียใหม่ๆในการทำงาน
หัวข้อที่ต้องการศึกษา
ออกแบบสื่อโฆษณา รณรงค์ องค์กรเกี่ยวกับสังคม
จำนวนชิ้นงาน
โฆษณา1แคมเปญ
จำนวนชิ้นงานตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น