วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500054 / Design Brief

Design Brief

1. Problem ในปัจจุบันมีสิ่งที่สร้างความสุขให้เรามากมาย ทั้งดีกับตัวเราและอาจจะไม่ดีกับตัวเรา การตัดสินใจด้วยตัวเองหรือการแนะนำคนอื่นให้เลือกแต่สิ่งที่ถูกต้องอยากเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะในวัยรุ่น การจะดึงความสนใจจากวัยรุ่นให้สนใจฟังด้วยคำพูด ด้วยคำสอน หรือการกระทำแบบเดิมๆ คงจะใช้ไม่ได้ผลนัก จึงเกิดปัญหาที่ทำให้เด็กรักตัวเองไม่ถูกวิธี อย่างเช่น เชื่อสื่อที่มีความน่าสนใจมากมาดึงดูดไปในทางที่ผิด ซึ่งอาจจะเกิดความสุขกับตัวเองในขณะนั้นแต่ไม่รู้สิ่งที่เกิดในภายหลัง

2. Objective วัตถุประสงค์ทางการออกแบบ
ช่วยสร้างความรู้สึกต่อต้านในใจของวัยรุ่นที่กำลังมัวเมาในความสุขจอมปลอมซึ่งอาจจะนำซึ่งความเสียหายในภายหลังได้

3. Target Group กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
Demographic
คนหนุ่มสาววัยคึกคะนอง ชอบริชอบลอง หรือ เด็กๆที่กำลังจะโต อายุประมาณ 13-25ปี
ใช้ชีวิตที่แบบคนเมืองมีสิ่งยั่วยุมากมาย อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงที่มีหลากหลายรูปแบบ


4. Key Message (Concept)
Don't set yourself on fire
รักตัวเองให้ถูกวิธี


5. Mood & Tone
Tempt&Lure--> Dark&Club--->Brilliant&Shining

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น