วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ธนกฤต04500068

Design Brief
1. ปัญหาทางการออกแบบ
- สื่อโฆษณาที่มีนั้นมีรูปแบบเดิมๆ อาจยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
ยังไม่น่าสนใจสำหรับคนยุคใหม่

2. วัตถุประสงค์- เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางด้านสายตา

3. กลุ่มเป้าหมาย
-คนไทยยุคใหม่ ทุกเพศ ตั้งแต่วัยรุ่น-วัยทำงาน ที่ใส่แว่นสายตา
-ฐานะทางครอบครัวปานกลาง- รำ่รวย
-ได้รับสื่อพอสมควร
-มีรสนิยมที่สากลบ้าง

4. สารหลักที่จะสื่อในงานออกแบบ- "ช่วยตาคุณ ช่วยตาเขา"ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต

5. mood & tone- ทันสมัย เข้าใจง่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น