วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500089 วรรณวิมล

Thai Tarot

1. Problem ปัญหาทางการออกแบบ หรือ โจทย์ทางการออกแบบ

- เด็กสมัยใหม่มีความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับปรัชญาทางพุทธศาสนาน้อยลง ทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ การใช้ชีวิตประจำวัน ถูกละเลย เพราะอิทธิพลของตะวันตกได้เข้ามามีมีอิทธิพลอย่างมาก
- ไพ่ของไทยหรือไพ่พรหมญาณ มักเป็นเพียงตัวละครโดดๆ ไม่ค่อยมีการบอกเล่าเรื่องราว ทำให้คนดู(ผู้เริ่มต้น)ไม่สามารถจะดูจากหน้าไพ่ได้ ต้องอาศัยดูจากหนังสือคู่มือเท่านั้น การตีความเลยอาจไม่ตรงใจที่อยากได้นัก

2. Objective วัตถุประสงค์ทางการออกแบบ

- ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับปรัชญาทางศาสนา
- ให้คนทั่วไปสามารถดูได้ด้วยตัวเอง โดยทำความเข้าใจจากภาพ และรับรู้เรื่องราวความเป็นมาโดยใช้หนังสือคู่มือ

3. Target Group กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

- Demographic ลักษณะทางกายภาพ
- ผู้หญิง วัยรุ่น-คนชรา ส่่วนมากเป็นคนธรรมดา แต่งตัวธรรมดา ไม่หวือหวา ชอบท่องเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติ ชอบมีสิ่งของไว้ยีดเหนี่ยวจิตใจ เช่น พระ หรือ เครื่องราง

- Psycographic ลักษณะทางจิตภาพ
- มีความเชื่อและต้องการที่พึ่ง เป็นคนคิดมาก ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่กล้าตัดสินใจ ๆไม่มีความเด็ดขาด
ต้องการคนยืนยัน เชื่อคนง่าย

4. Key Message (Concept) สารหลักที่จะสื่อสารผ่านงานออกแบบ
- ความเชื่อ เรื่องเล่าและปรัชญาทางศาสนาพุทธ

5. Mood & Tone
- พลิ้วไหว ลึกลับ

Reference of line, composition and style
Reference of border

Reference of color [cool and warm]

Tarot case study [major 22 cards]


The Fool

การเดินทางท่องเที่ยว
ความสนุกสนาน ร่าเริง
ความเป็นอิสระ
ความไม่ผูกมัดจริงจัง
การผจญภัยเสี่ยงในชีวิต
การเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่จุดหมายของชีวิต
การเปิดรับเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิต
ปล่อยชีวิตไปตามธรรมชาติ
อ่อนโยน ไม่ยึดติดกับวัตถุ
จริงใจ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ

The Magician

ตัวแทนของดาวพุธ
เป็นลักษณะของคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็ว
รู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์
ความเป็นเลิศ ความรอบรู้
การสื่อสารโน้มน้าว
ความวิเศษมหัสจรรย์
ความเป็นสื่อกลาง
การเริ่มต้นอะไรแปลกใหม่
ความคิดสร้างสรรค์
เบื่อง่ายหน่ายเร็ว
ไม่ควรทำอะไรด้วยตัวเอง
เพราะไม่มีความอดทนพอ
ที่จะทำจนเสร็จ

The High Priestess

ไพ่แห่งหยินหยาง
ตัวแทนแห่งพระจันทร์
ความสมดุล ความเป็นคู่
ความเป็นรอง(ถ้าผู้หญิงได้จะตกเป็นเมียน้อย
ถ้าผู้ชายได้จะมีเมียน้อย
หรือได้เมียเด็ก)
ความลึกลับ
มีสองคนในคนเดียว
อารมณ์ไม่คงที่
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
แต่สวยและมีเสน่ห์
ลึกลับ
ความรู้สึกและจินตนาการ
ลางสังหรณ์
เป็นคนอ่อนไหว
เอาแต่ฟุ้งซ่านไม่ยอมทำ


The Empress

ไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์
ตัวแทนของดาวศุกร์
การเจริญเติบโต
ความก้าวหน้า
พลังงาน การประสาน
ความเป็นแ่ม่
ความห่วงหาอาทร
การดูแล
ความเป็นธรรมชาติ
การให้ ความเมตตา
ความอิ่มเอิบ
การเลี้ยงดู
มีอำนาจวาสนา
ดวงคุณนาย


The Emperor

ความสูงส่ง
ความยิ่งใหญ่
ความมีอำนาจ
การบังคับบัญชา
ความเป็นผู้นำ
การปกครองดูแล
ความเป็นเมืองหรือประเทศ
วิสัยทัศน์
การวางแผน
ความมั่นคง
ความแข็งแรงThe Hierophant

คุณธรรม กุศล
ตัวแทนของราศีพฤษภ
การคุ้มครอง
ศีลธรรมและุคุณธรรม
ความเชื่อ ศาสนา
ปรัชญา พิธีกรรม
การอบรมสั่งสอน
การชี้แนะ
ปัญญาสูงสุด
สุขุม ใจเย็น
รักแบบบริสุทธิ์
เมตตา
เปี่ยมบารมี
บำเพ็ญ
เป็นครู
ไม่หวังในลาภยศ


The Lover

หากไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นให้เตรียมใจเพราะ
มรสุมแห่งความรักได้ก่อตัวขึ้นแล้ว
เกิดมาเจ้าชู้ตามธรรมชาติ
มักเป็นรักสามเศร้า
ไม่รู้จะเลือกใครดี
อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
ต้องเลือก
ทำให้จิตใจว้าวุ่นสับสน
The Chariot

การต่อสู้ชีวิต
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
จะทำให้เราแข็งแกร่งชึ้น
มีความอดทน
มีมานะพยายาม
รักความยุติธรรม
ไม่ขี้ประจบจึงไม่ค่อยประสบ
ความสำเร็จเท่าที่ควร
การเดินทางไปต่างประเทศ


The Strength

เป็นหญิงฉลาดมีปฏิภาณดี
มีมานะอดทนสูง
พึ่งตัวเองได้
ดื้อรั้น ไม่ยอมคน
หาคู่ยาก ดวงข่มผู้ชาย
แต่แฟนรักแฟนหลง

The Hermit

ชีวิตค่อนข้างราบเรียบ
หรือให้ห่างจากผู้คน
เพื่อแสวงหาคำตอบบางอย่าง
ชีวิตส่วนมากมักจะสันโดษ
ความรักมักโสดนาน
แต่งช้าหรือไม่แต่ง
หรือได้แฟนแก่กว่า 5-6 ปีขึ้นไป
The Wheel of fortune

ไพ่แห่งความโชคดี
มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ร่ำรวยประสบความสำเร็จ
การแสดงถึงความเป็นจริง
ของวัฏจักรชีวิต ส่ิงที่ต้องพบ
ให้ขยันเข้าไว้ เพราะความสำเร็จ
รออยู่แล้ว
Justice

ตัวแทนของราศีตุลย์
ตัวแทนความยุติธรรม
ถ้าราชการจะได้เป็นใหญ่
ละเอียดรอบคอบเมื่อทำงาน
แต่เรื่องส่วนตัวกลับลังเลThe Hanged Man

ความสูญเสีย ผิดหวัง
เสียเงิน ทรัพย์สิน
บาดเจ็บ ล้มป่วย
ความรักย่ำแย่
บาดหมาง
ใช้กรรม

The Death

รวมความแย่ทั่งปวง
คราวเคราะห์ได้มาถึงแล้ว
ให้มีสติ
ยอมรับความเป็นจริง
เช่นความตาย
ที่มนุษย์ทุกคนต้้องพบ
ดีกับอาชีพแพทย์
ขายประกันThe Temperance

การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
เป็นคนคาดการณ์อะไรได้แม่นยำ
แต่มักเป็นคนไม่เชื่อ
ในเรื่องโชคลาง
อาจหมายถึงความขัดแย้ง
เพราะชอบถกเถียง
ช่างเจรจา เถียงข้างๆคูๆ
ชอบกวนโทสะThe Devil

เป็นขุมพลัง มีอำนาจมหาศาล
ผลักดันให้มนุษย์
ดิ้นรนไขว่คว้าส่ิงที่
ต้องการอย่างไม่สิ้นสุด
ซึ่งก็คือกิเลศนั่นเอง
มีอารมณ์รุนแรง
sex จัด โมโหร้าย
ดื้อรั้น ทำงานประเภท
โลกีย์ ดีนักแล


The Tower

อุบัติเหตุอันไม่คาดฝัน
การทะเลาะเบาะแว้ง
ชีิวิตคู่ไม่ยืด
อาจหมายถึงการหย่าร้าง
The Star

ความสงบ ร่มเย็น
การกำเนิดใหม่
ถ้าแต่งงาน ก็จะเป็นแม่บ้าน
ข่าวดีที่รอคอย โชคลาภ
ไร้อุปสรรค
แรงบันดาลใจ

The Moon

ความไม่แน่นอน
ความวิตกกังวล
ความเปลี่ยนแปร
ความสิ้นหวััง
ทรยศหักหลัง
เมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏ
ควรทำใจไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ
The Sun

ความสำเร็จ มีชื่อเสียง
โอกาสดีๆได้มาถึง
ผู้คนรอบข้างช่วยเหลือ
และสนับสนุนอย่างดี
ได้คู่รักที่ถูกใจ
ฐานะความเป็นอยู่
สบาย รำ่รวย
ดวงดี ไม่ตกอับJudgement

เวรกรรม
ทำอะไรได้แบบนั้น


The World

ความสมบูรณ์แห่งชีวิต
พื้นดวงดี สบาย
ถ้าจับได้ก็จะดีขึ้นกว่าเดิม
ได้คู่ครองที่ดี
ส่ิงที่หวังไว้จะเป็นจริง
ชีวิตไม่ค่อยทุกข์ยาก
ความสำเร็จ
ชัยขนะ
The Fool

มนุษย์ผู้ร่าเริง สดใสและหลง ระเริงในเรื่องทางโลกทั้งปวง


The Magician
พระพิฆเนศ

เป็นเทพแห่งความสำเร็จ มีฤทธิมาก ดลบันดาลส่ิงต่างๆได้
เทพแห่งการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ทั้งปวง โดยเฉพาะศิลปะ
The High Priestess
พระนางพิมพายโสธรา

เป็นพระนางแก้วคู่กับพระสมณโคดม เป็นสตรีผู้สั่งสมบารมี
จนกระทั่งได้เป็นคู่บุญบารมีกับพระพุทธเจ้่าองค์ปัจจุบัน
The Empress
พระแม่โพสพ

เป็นเทพนารีแห่งความอุดมสมบูรณ์และพืชพรรณธัญญาหาร
คนบูชาเนื่องจากต้องการความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกต่างๆ


The Emperor
พระอินทร์

เป็นเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
มีฤทธิและมีอำนาจเหนือปวงเทพทั้งปวง
เป็นหนึ่งในองค์พระตีมูรติ


The High Priest
พระมหาจักรพรรดิ

เป็นกษัตริย์ผู้บำเพ็ญบุญบารมีเต็มเปี่ยมทุกประการ
เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวงบนชมพูทวีป ปกครองด้วย
หลักทศพิศราชธรรม 10 ประการไม่มีบกพร่ง


The Lover
พระนางแก้วและพระยามหาจักรพรรดิ

เนื่องจากพระยามหาจักรพรรดิเป็นผู้มีบุญมาก
จนไม่สามารถหาหญิงใดมาเป็นคู่ได้
จึงต้องเชิญหญิงจากอุตรกุรุทวีปมาเป็นคู่The Chariot
พระอังคาร

นิสัยและความรู้ของพระอังคารเหมือนกระบือ (ควาย) มีปัญญาโง่ทึบ อาศัยได้แต่กำลังกาย เป็นคนใจแข็ง ใจร้อน โมโหง่าย ใจเร็ว ใจง่าย ใจน้อย โกรธง่าย เข้มแข็ง ฉุนเฉียว มุทะลุ ตึงตัง ทำงานชอบเร็ว แต่เร็วแค่แรกเริ่ม ได้ ทำราชการมักเจริญดีเมื่อตอนต้น ผลสุดท้ายทรุดโทรม ทำลายตัวเอง นิสัยเจ้าชู้ กามราคะร้ายแรง เจ้าชาตามักได้รับความลำบากในทางกามารมณ์

The Strength
พระแม่อุมามหาเทวี

เป็นเทพนารีที่มีฤทธิมาก มีหลายภาค เช่น แม่ทุรคาที่โหดร้าย ชอบเสพเลือด
มีเสือเป็นพาหนะ มีกำลังมากล้น ดลบันดาลได้ในส่ิงที่ร้องขอเมื่อบูชาสมควรแล้ว
เป็นพระมเหสีของพระศิวะThe Hermit
พระฤาษี

เป็นผู้บำเพ็ญตบะ รักษาศีล มีชีวิตสมถะและสันโดษ


The Wheel Of Fortune
ธรรมจักร

เป็นตัวแทนของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรก
เป็นวงล้อแห่งชีวิต วงล้อแห่งธรรม
Justice
พระพรหม

พระพรหม เป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดู ถือว่าเป็นผู้สร้างจักรวาล และเป็นหนึ่งในตรีมูรติ อันประกอบด้วยพระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ ต่างจาก พรหมันอันเป็นเป้าสูงสุดของปรัชญาฮินดู แต่มีรากศัพท์เดียวกัน โดยที่พรหมันนั้นเป็นนาม นปุงสกลิงก์ คือไม่มีเพศ ขณะที่พระพรหม เป็นปุลลิงก์หรือบุรุษเพศ ตามคัมภีร์พระเวทถือว่าพระพรหมมีชายา คือพระนางปชาบดี มีหงส์เป็นพาหนะ มี 4 พระพักตร์ เป็นเทพแห่งการสร้างและการให้พร ที่เรียกว่า "พรหมพร" ถือเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา หยั่งรู้กาลและอารมณ์ต่างๆ มีเหตุและผล
The Hanged Man
นรก

นรกบ่าวอันว่าด้วยกรรมของการฆ่าสัตว์ มีนายนิรบาลเป็นคนหัวสัตว์
ทำการทรมารสัตว์นรกทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นกรรม

Death
พระยายมราช

เป็นเทวดาผู้ตัดสินมนุษย์ว่าจะไปใช้กรรมดีหรือใช้กรรมชั่วก่อนกัน
เพียงแต่มีวิมานอยู่ในเขตเมืองนรกเท่านั้น หากเคยทำกรรมดีก็อาจรอดพ้นไปก่อนได้

The Temperance
พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี คือเทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ ทรงมีเมตตามาก


The Devil
ท้าวเวสสุวรรณ

เป็นเทวดาผู้ปกครองยักษ​์และอสูร เป็นจ้าวแห่งผี อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
The Tower
เขาพระสุเมรุ(ตอนถูกไฟประลัยกัลป​์)

เขาพระสุเมรถือเป็นจุดศูนย์กลางของทวีปทั้ง 4 เมื่อครั้งถึงเวลาหมดยุคหมดกัลป์
จะมีไฟประลัยกัลป์เผาไหมทวีปทั้ง 4 เขาพระสุเมรุ ตลอดจนสวรรค์​และหรหมโลกด้วย

The Star
พระแม่ธรณี

พระธรณี ตามคติความเชื่อของชาวฮินดูให้ความเคารพ นับถือว่าแผ่นดินเป็นสิ่งค้ำจุนสรรพสิ่งทั้งปวงในโลก เปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงโลกและแผ่นดิน จึงได้รับยกย่องว่าเป็นเทพจากธรรมชาติองค์หนึ่งเป็นเพศหญิง เรียกนามว่าธรณิธริตริแปลว่าผู้ค้ำจุนพระธรณี แม้จะมิค่อยมีรูปเคารพอย่างแพร่หลายเช่นเทพองค์อื่น แต่ก็มีผู้ให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมิใช่น้อย เพราะถือกันว่าพระธรณีสถิตอยู่ตามที่ต่างๆ ทุกหนทุกแห่ง


The Moon
อสุรินทราหู


มีเรื่องเล่าว่า เมื่อครั้งที่เหล่าเทวดาได้ทำพิธีกวนเกษียรสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอัมฤตนั้นมีทั้งเทวดาและยักษ์ทั้งหลายเข้าร่วมทำพิธี พระราหูได้แอบอยู่ในกลีบเมฆ เมื่อทำพิธีสำเร็จพระราหูจึงรีบลอบดื่มน้ำอัมฤตที่เกิดขึ้นนั้น พระอาทิตย์และพระจันทร์ได้เห็นเข้าจึงรีบเอาความนั้นไปทูลบอกพระนารายณ์หรือพระวิษณุ พระนารายณ์ทราบจึงขว้างจักรตัดไปถูกกลางตัวพระราหูขาดกลายเป็นสองท่อน แต่ด้วยว่าน้ำอัมฤตที่พระราหูได้ดื่มนั้นไหลไปจนถึงกลางตัวพระราหูแล้วพอดี ครึ่งบนของพระราหูที่ถูกตัดออกจึงกลายเป็นอมตะ ส่วนครึ่งล่างนั้นได้กลายมาเป็นพระเคราะห์องค์ที่9แห่งเหล่าเทวดานพเคราะห์ซึ่งก็คือ พระเกตุ จากนั้นเมื่อครั้งใดที่พระราหูได้พบเจอพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ พระราหูก็จะจับมากลืนกินด้วยความโกรธแค้นที่เทวดาทั้งสององค์นำเรื่องไปทูลพระนารายณ์ แต่อมไว้ในปากได้ไม่นานก็ต้องคายออกมาเพราะทนความร้อนและรัศมีของเทวดานพเคราะห์ทั้งสองไม่ได้ เกิดเป็นเหตุของปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาตามคติความเชื่อของคนโบราณ


The Sun
พระอาทิตย์

พระอาทิตย์ เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางก้าวร้าวรุนแรง นั่นคือ ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ หรือมีพระอาทิตย์สถิตร่วมกับลัคนามักมีอารมณ์รุนแรง ตัดสินใจไว เฉียบขาด รักอิสระ แต่ซื่อสัตย์Judgement
วัฏสงสาร

กรรมเป็นวัฏจักร ให้ผลเที่ยงตรง ไม่มีผลัดผ่อน ไม่มีลบล้าง

The World
แผนที่ไตรภูมิ(แสดงด้านหน้าชมพูทวีป)

แสดงถึงจักรวาลทั้งหมด ชมพูทวีปเป็นทวีปที่ทุกดวงจิตปราถนาจะมาเกิด
เพราะเป็นที่เดียวที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น