วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

o45oOo54

สาขา ภาพยนต์กึ่งสารคดีแบบmotion graphic (motion picture+motion graphic)
วัตถุประสงค์เพื่อ ทดลองทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และส่งเสริมการละเมิดกฎเกณฑ์ในภาพยนต์ไทย
หัวข้อ การรักตัวเองที่ถูกต้อง(เด็กไทยสมัยนี้ไม่สามารถให้ความรักกับตัวเองได้ถูกวิธี)
จำนวนผลงาน หนึ่งเรื่องประมาณ15-20นาที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น