วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500097 ส่งงานครับ

1.สาขาที่สนใจ คือ animation
2.วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาคือ ศึกษาการสร้างanimationด้วย เทคนิคต่างๆเช่นการเพ้นในคอมหรือการเพ้นด้วยมือการรีทัชและการทำภาพคอลลาช
3.หัวข้อที่ต้องการศึกษาคือ พุทธประวัติเรื่องพระยาฉัททันต์
4.ขอบเขตของงานคือ ทำanimationประกอบดนตรีไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น