วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

058 ชนกันต์

สาขางานออกแบบที่ต้องการจะศึกษา : Advertising
วัตถุประสงค์ และสิ่งที่ต้องการศึกษา : เพื่อศึกษาวิธีการคิดไอเดียใหม่ๆ และศึกษาการตลาด
หัวข้อ : สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
จำนวนชิ้นงาน : 1 Campaign

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น